KumppaRi-ryhmä

Salon alueen VALIKKO -ryhmä Kumppari

Kumppanuus rikastuttaa

  • toimii tiedotus-, kehittämis- sekä yhteistyön kannustusfoorumina ja ideariihenä eri vapaaehtoistyötä tekevien tahojen työntekijöille
  • tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden ja arvostuksen lisääminen (järjestämällä erilaisia tapahtumia, lisäämällä tiedotusta) ja vapaaehtoistyön vaikuttavuuden esille tuominen (kokoamalla yhteen eri järjestöjen vapaaehtoistyön määrää: työtunteja, vapaaehtoisten määriä, auttamiskertoja)
  • valmistelee ja kehittää sektorirajat ylittäviä yhteistyömuotoja
  • rekrytoi vapaaehtoisia

 

FinFami Salo ry

Ikäkeskus Majakka

Lounais-Suomen Avustajakeskus

MLL Varsinais-Suomen piiri

Salon mielenterveysseura

Salon Muistiyhdistys ry

Salon Omaishoitajat ry

Salon seurakunta

Salon Syty ry

Salva ry

Yhres

 

 

Valikko-verkosto

Salon alueen VALIKKO-ryhmä kokoontuu säännöllisesti.
Lisätietoja saa osoitteesta: toimisto@salonsyty.fi