Pitkäaikaisen toiminnanjohtajamme jäädessä eläkkeelle etsimme yhdistykselle: TOIMINNANJOHTAJAA

10.2.

Salon SYTY ry on salolaisten potilas-, vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteisyhdistys. Jäsenyhdistyksiä on 37. Tehtävämme on edistää ja kannustaa jäsenyhdistysten aktiivista toimintaa ja sen kehittämistä sekä tukea jäsenyhdistysten vapaaehtoisia tehtävissään. Teemme asiantuntijana ja vaikuttajana laajaa ja monipuolista edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä jäsenyhdistysten toimintaedellytysten edistämiseksi sekä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden elinolojen ja osallisuuden paranemiseksi.

Yhdistyksemme toiminta on vakiintunutta, verkostoitunutta, vaikuttavaa ja arvostettua. Voimme tarjota Sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työkentän paikallisten yhdistysten ja niissä toimivien vapaaehtoisten sekä monien yhteistyökumppaneidemme parissa.

Pitkäaikaisen toiminnanjohtajamme jäädessä eläkkeelle etsimme yhdistykselle

TOIMINNANJOHTAJAA

Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen operatiivisen toiminnan hallinnoinnista, toimii esimiehenä sekä koordinoi ja kehittää toimintaa. Edunvalvonta- ja vaikuttamistyön päävastuu on toiminnanjohtajalla.     

Edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta vahvaa näyttöä vastaavista tehtävistä, aikaisempaa kokemusta esimies- ja johtamistehtävistä, kokonaisuuksien hallintaa, hyvää suullista ja kirjallista viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, taloushallinnon tuntemusta sekä itsenäistä työotetta.

Arvostamme yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan liittyvää osaamista, järjestötyön ja STEA -rahoitusjärjestelmän sekä sosiaali- ja terveysalan tuntemusta, yhteistyökykyä, positiivisuutta, joustavuutta ja sitoutumista työtehtäviin.

Työ edellyttää valmiutta ajoittaiseen ilta- ja viikonlopputyöhön. Työaikojen suhteen on joustavuutta ja jossain määrin mahdollisuus etätyöhön. 

Sovellamme palkkauksen osalta sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Työtehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 6. Lisäksi palkkaan vaikuttaa mahdollinen henkilökohtainen palkanosa.

Työsuhde alkaa 2.8.2020 ja siinä on 6 kuukauden koeaika.  

Vapaamuotoiset hakemukset 1.3.2020 klo 24.00 mennessä eija-riitta.hilska@salonsyty.fi   Liitteeksi CV sekä max. 2 min mittainen video tai linkki tallenteeseen, jossa vastataan seuraaviin kysymyksiin:  1. Mikä on mielestäsi yhdistystoiminnan suurin haaste?  2. Mikä tekee sinusta Sytylle hyvän toiminnanjohtajan? 

Lisätietoja saat varmimmin 12., 14., 18., 21. ja 26.2. klo 13-15 toiminnanjohtaja Eija-Riitta Hilskalta p. 0400 752 611

Haastattelut pidetään viikolla 12.